Gudme-Lundeborg


Kysten ved Lundeborg. Kysten ved Lundeborg - her lå i jernalderen en af Danmarks vigtigste handelspladser


Gudmefyrstens hal. "Gudmefyrstens hal" er idag markeret på fundstedet ved den moderne sportshal.


Kort over Gudme-Lundeborg. Gudmefyrsten boede i dette varierede landskab med småskove, engdrag og fede jorder.

Intro

Hvor enge og skov i dag møder kysten nord for Lundeborg på Fyn lå i jernalderen en af oldtidens største handels- og håndværkspladser. I en næsten en kilometer lang bræmme har man fundet mægtige affaldslag fra tiden lige før år 200 til helt ind i 700-tallet. Og fundene er overvældende...

Hvor enge og skov i dag møder kysten nord for Lundeborg på Fyn lå i jernalderen en af oldtidens største handels- og håndværkspladser. I en næsten en kilometer lang bræmme har man fundet mægtige affaldslag fra tiden lige før år 200 til helt ind i 700-tallet. Og fundene er overvældende. Tusindvis af genstande vidner om at så forskellige håndværk som jernsmedning, bronzestøbning, kammageri, skibsbygning, ravslibning har fundet sted, lige som også forarbejdning af sølv, guld og ædelsten. Muligvis er også den sjældne perlemager repræsenteret. Ved nutidens stille kyst er det vanskeligt at forestille sig jernalderens hektiske aktivitet på stedet. ''Gudmefyrstens marked'' Tilsyneladende boede ingen på stedet - i hvert fald er der ikke fundet spor af større huse på pladsen. Man må derfor forestille sig, at bebyggelsen ved kysten kun har bestået af små skure, telte og lignende. Formentlig fordi pladsen kun blev benyttet om sommeren i forbindelse med særlige markeder. Til gengæld har man i landsbyen Gudme fem kilometer fra kysten fundet spor efter en stor bebyggelse. Gårdene her viser tegn på usædvanlig rigdom med mange guldgenstande og sjældne, importerede luksusvarer fra det fjerne romerrige. I dag kan man i Gudme se sporene efter ”Gudmefyrstens Hal” og få et godt indtryk af byggeriets storhed. Muligvis er det Gudmefyrsten, der har hersket over markedet ved Lundeborg og huset de fastboende så vel som de tilrejsende.