Gudenåen - et gammelt pæleanlæg


Pælerække fra Gudenåen ved Sejs-snævringen. Foto: Moesgård Museum

Intro

Man ser det ikke når man kommer sejlende, men nede på bunden af Gudenåen har arkæologer afdækket resterne af et større pæleanlæg fra middelalderen

Silkeborg Museum og Moesgaard Museum gik i 2004 sammen om at få undersøgt en række gamle pæle, som stak op fra Gudenåens bund i Sejs-snævringen.

Dykkere fra Moesgaard Museum dykkede ned og kunne påvise, at pæleanlægget består af to pælerækker, som løber parrallelt med åen. Den nordlige pælerække strækker sig over et forløb på hele 113 meter medens den sydlige pælerække er 38 meter.
Undersøgelserne afslørede, at der ikke er tale om et broanlæg, da anlægget, i modsætning til et broanlæg, løber parallelt med åen. Hvilken type anlæg der er tale om, er dog uvist. Måske et kaj-anlæg? Man kan kun opklare det ved at foretage en egentlig udgravning af dele af anlægget, og det er ikke sket endnu.


Frederiksen, Jesper & Skriver, Claus: Rapport vedrørende registrering af undersøiske pælerækker. Moesgaard Museum. Konserverings- og naturvidenskabelig afdeling. Nr. 8, 2004
Hofmeister, Erik : Gudenåens kulturhistorie. 2012