Gudenåen - Vestbirk Vandkraftværk


Gamle turbiner ved Vestbirk Vandkraftværk.


Vestbirk Vandkraftværk.


Oversigt over vandmøller, industrianlæg og vandkraftværker ved Gudenåens hovedløb. Tegning : Charlotte Munch


Vestbirk Vandkraftværk nederst med de store kunstige vandreservoir-søer øverst. Foto: Lars Nygaard

Intro

Gudenåens vand fosser ned gennem turbinerne i Vestbirk Vandkraftværk, der siden 1924 har produceret el til lokalområdet

I kølvandet på Første Verdenskrig opstod tankerne om at udnytte åens vandmasser til elproduktion. I Vestbirk og Østbirk manglede man brændsel til Birk Elværk, der leverede el til de to byer fra en dieselmotor, men netop dieselolie var på grund af krigen ikke til at skaffe. Området ved Vestbirk Garn- og Tricotagefabrik var velegnet på grund af et stort fald i åen. Og tilmed var fabrikken nedbrændt i 1920. En kreds af lokale elselskaber gik derfor sammen om at oprette et fælles selskab, der fik koncession på at opføre og drive et vandkraftanlæg.

De store anlægsarbejder varede halvandet år. 120 mand arbejdede overalt i området. Nogle gravede kanalen, der i dag forbinder Bredvad og Naldal søer. Andre støbte og murede kraftværk, sluser, jernbanebro og en vejbro. Arbejdet resulterede ikke kun i et nyt kraftværk. Det ændrede også landskabet omkring Vestbirk. Mest synlig var tre store nye søer - Vestbirksøerne. I november 1924 stod Vestbirk Vandkraftværk færdigt og efter etableringen af de kunstige søer, som skulle danne anlæggets vandreservoir, begyndte elproduktionen på anlægget i december samme år. Det var en stor begivenhed, da strømmen nåede til de enkelte landsbyer. Indbyggerne glædede sig over at lade petroleumslampens gule skær afløse af "det hvide lys", som elektriciteten blev kaldt. Værket i Vestbirk har siden 1924 produceret omtrent to millioner kilowatt-timer hvert år. I 1924 kunne det dække behovet i store dele af Østjylland. I dag dækker det forbruget i cirka 500 en-familiehuse.
Der er offentlig adgang til området.

Læs mere om området ved Naldal Sø rasteplads


Frandsen, Allan Leth. : Vand, kraft & Værker. 900 år med Gudenåens arbejdskraft. 1994
Frandsen, Allan Leth : Vestbirk Vandkraftværk – et arbejdende museum. Brædstrupegnens hjemstavnforening. Årsskrift 2009, s. 87 - 96 Hofmeister, Erik : Gudenåens kulturhistorie. Ferskvandscentret, 2012 Petersen, Flemming : Vandkraft til produktion af el. I : E. Hofmeister (red.) : De ferske vandes kulturhistorie i Danmark. 2004, s. 132 – 143