Gudenåen - Vestbirk Garn- og Tricotagefabrik


Vestbirk Garn- og Tricotagefabrik i fabrikkens storhedstid i 1880'erne. Kilde : Lokalhistorisk arkiv, Brædstrup


Oversigt over vandmøller, industrianlæg og vandkraftværker ved Gudenåens hovedløb- Tegning : Charlotte Munch

Intro

I dag strømmer Gudenåens vand ned gennem turbinerne i Vestbirk Vandkraftværk, men tidligere lå her en garn- og tricotagefabrik, som udnyttede åen om energikilde i produktionen

Vestbirk Garn – og Tricotagefabrik blev anlagt af Christian Fischer i 1848 og han blev den første industrimand ved åens øvre løb. Treårskrigen satte dog en stopper for hans produktion, som først kom i gang i 1851. Fra første færd fremstillede fabrikken klæde og garn af uld. Senere blev sortimentet udvidet til også at omfatte uldne strømper og undertøj. Klædefabrikken i Vestbirk voksede sig i de følgende år stadigt større. I 1880’erne levede 70-80 mennesker og deres familier af arbejdet på fabrikken, som fik stor betydning som arbejdsplads for indbyggerne i Vestbirk, Gammelstrup og Træden. De fleste ansatte boede i disse landsbyer, men nogle familier boede dog også på selve fabriksområdet, hvor der var opført en række arbejderboliger. Fabrikken blev i 1916 fusioneret med tre andre jyske fabrikker, men efter fusionen havde tøjfabrikken nogle hårde år, som blev forværret af Første Verdenskrigs besværligheder med at skaffe råvarer. I 1920 endte tøjfabrikationen i Vestbirk, da fabriksbygningen og en del andre bygninger nedbrændte. Fabrikken blev ikke genopført. Men selvom der ikke længere blev brugt vandkraft til produktion i Vestbirk skulle åens strøm her snart blive brugt til et andet formål – elproduktion. Horsens Omegns Forenede Vandkraftanlæg købte nemlig fabriksområdet og opførte i stedet et vandkraftværk på grunden.

Læs om Vestbirk VandkraftværkFrandsen, Allan Leth. : Vand, kraft & Værker. 900 år med Gudenåens arbejdskraft. 1994 Hofmeister, Erik : Gudenåens kulturhistorie. 2012 Lauridsen, Henning, R. : Vandkraften og industrien. I : E. Hofmeister (red.) : De ferske vandes kulturhistorie i Danmark. 2004, s. 124 – 131


To af fabrikkens gamle bygninger findes stadig: Direktørboligen med sidefløj til arbejderboliger langs gårdspladsen og en to-etagers lagerbygning. Tre af Vestbirk Fabriks gamle arbejderboliger eksisterer stadig - dog stærkt ombyggede.

Bygningerne er i privat eje, og der er ikke adgang til det private område.