Gudenåen - Uldum Kær


Himlen er stor når man går i Uldum kær


Fulgetårn i Uldum Kær


Fremstilling af æltetørv i Uldum Kær. Foto: Uldum lokalhistoriske arkiv


Nye stisystemer fører rundt i Uldum Kær

Intro

Et gammelt ordsprog siger: Engen er agerens moder. I gamle dage betød det, at man ikke kunne drive et godt landbrug, hvis man ikke både havde våd engjord, og de lidt højere liggende tørre marker til sit landbrug. I dag har engen en helt anden betydning.

Oprindelig var Uldum Kær en stor fladvandet sø som Gudenåen løb igennem. Gennem mange tusinde år groede søen til med bl.a. tørvemos.

Uldum Kær var derefter i mange år et område hvor de lokale landmænd med gårde på de højere jorde kunne lave høslet, og have deres kreaturer på græs i sommermånederne. Engene havde før man fik kunstgødning stor betydning for landbruget. I dag er landbruget ikke længere afhængig af engene, men engene er nu blevet meget vigtige for miljøet i området. De våde enge er med til at omsætte noget af det overskydende gødning, som i dag tilføres naturen.

Både under 1. og 2. Verdenskrig blev der gravet mange tørv i Uldum Kær. I dag kan man se de gamle tørvegrave som firkantede søer, som nu er ved at gro til i pilekrat.

Uldum Kær er i dag udlagt til et Europæisk Natura 2000 naturbeskyttelsesområde. I kæret kan man se mange af de fugle, som er tilknyttet de våde enge, lige som der er en stor bestand af dyrevildt i området.

Der er i dag etableret flere gode vandrestier og fugletårne i området.
Der er offentlig adgang fra bl.a. Kærvej nær Uldum By.


Fra 2007 til 2010 gennemførte man i Uldum Kær et stort naturgenopretningsprojekt, som genskabte noget af den natur, som var gået tabt, da man i begyndelsen af 1900-tallet drænede engarealerne og udrettede Gudenåen for at den hurtigere kunne bortlede vand. Naturgenopretningsprojektet skabte to nye permanente søer, fire nye slyng på Gudenåen og fire nye fladvandede områder langs åen. Resultatet er både bedre livsvilkår for en række dyrearter og bedre vandkvalitet i Gudenåen. Og ikke nok med det. Det 1200 hektar store kærområde er blevet tilgængeligt for offentligheden i et omfang, det ikke har været tidligere. Det er sket i kraft af et stort nyt stisystem, nye broer, fugle- og udsigtstårne og p-pladser med videre. Et omfattende skiltesystem viser folk på vej og fortæller om oplevelserne undervejs. Uldum-projektet blev gennemført i tæt samspil mellem Skov- og Naturstyrelsen, Hedensted Kommune og en stribe lokale aktører og lodsejere, der bakkede op om det nye initiativ.


Hofmeister, Erik : Gudenåens kulturhistorie. 2012