Gudenåen - Tange færgeoverfart


Tange færgeoverfart, 1920. Foto: Lokalhistorisk arkiv, Ans


Var der ikke en bro kunne man nogle steder bliver roet over Gudenåen, som vist på Hans Smidths tegning fra 1886. Illustreret Tidende 20. juni 1886

Intro

Tidligere kunne man blive roet over Gudenåen ved Tange, hvor der var færgeoverfart

Gudenåen var ikke kun en effektiv vandvej i ældre tider. Åen var også en barriere i landskabet, som det kunne være besværligt at komme over. Var der ikke en bro eller et vadested kunne man nogle steder blive roet over. Målebordskort fra 1800-tallet viser en håndfuld steder, hvor der var en "færge".

Et af disse steder var Tange, hvor der lå en simpel færgeoverfart. Et foto fra 1920 viser færgeoverfarten, der på dette tidspunkt bestod af en robåd, som blev staget over åen, og som kun kunne tage personer med. Men så sent som i 1870 skal der på stedet have været en båd, der kunne fragte hestekøretøjer.

Da der i 1838 blev bygget en bro over åen ved Bjerringbro gav det færgeoverfarten ved Tange et grundskud. Den sygnede hen og ophørte helt, da Tange sø blev etableret i 1920.


Hofmeister, Erik : Gudenåens kulturhistorie. 2012