Gudenåen - Tørring


Tørring blev tidligt udgangspunkt for den omfattende kanosejlads på Gudenåen


Kanopladsen i Tørring omkring 1951-52. Foto:Tørring lokalhistoriske arkiv


Tørring ved Gudenåen

Intro

Tørring er i dag udgangspunkt for kanosejladsen på den øverste del af Gudenåen og turen Tørring-Silkeborg er blevet en klassiker

Tørrings navn er afledt af gammeldansk thur = tør, altså det tørre område. Den oprindelige landsby er placeret på en moræneknude nord for et naturligt overgangssted på Gudenåen. Mod øst findes det store eng- og moseareal, der sammenfattende hedder Uldum Kær og bl.a. omfatter Tørring Kær. Det har været en barriere for færdslen gennem landskabet, så det næste naturlige overgangssted var Åstedbro 11 km længere nede ad åen. I dag er der godt 2500 indbyggere i byen (2014)

Der kom først gang i byudviklingen, da jernbanen nåede til området. 1891 åbnede Horsens-Tørringbanen, og Tørring station blev opført på sydsiden af åen, en kilometer fra Tørring Kirkeby, der lå på åens nordside. Åbningen af stationen fik handel, håndværk og industri til at blomstre, og de to bebyggelser voksede efterhånden sammen. Tørring er i dag udgangspunkt for den omfattende kanofart på strækningen Tørring – Silkeborg, en klassiker blandt kanofarere. Kanosejladsen mellem Tørring og Mossø begyndte i 1925, da en spejdertrop sejlede ud fra Tørring. Sejladsen forøgedes efter 1935, hvor Hakon Mielche udgav bogen »Til søs gennem Jylland«. Nogle brugte endda en Gudenå-tur som bryllupsrejse!


Hofmeister, Erik : Gudenåens kulturhistorie. 2012 Træk af Tørring Sogns Historie. Tørring Håndværker- og Borgerforening. 1992. Redigeret genoptryk af 1. udgave, 1932