Gudenåen - Svejbæk Færgeoverfart


Færgedrengen ror båden ved Svejbæk Færgegaard i 1940. Foto: Rudolph Iversen. Silkeborg Arkiv

Intro

Svejbæk Færgegaard drev i en årrække færgeoverfart over Gudenåen, og det er stadig muligt at blive roet over åen her

Gudenåen var ikke kun en effektiv vandvej i ældre tider. Åen var også en barriere i landskabet, som det kunne være besværligt at komme over. Var der ikke en bro eller et vadested kunne man nogle steder blive roet over. Målebordskort fra 1800-tallet viser en håndfuld steder, hvor der var en "færge".

Et af disse steder er snævringen ved Svejbæk. Svejbæk Færgegaards historie daterer sig tilbage til 1864, hvor Jens Johansen fik bevilling til at drive et traktørsted for de mange pramfolk, der fandtes på søerne på det tidspunkt. "Hjejlen", som var kommet til i 1861, bidrog efterhånden også til at der kom turister til stedet, da Hjejleselskabet byggede en anløbsbro i snævringen.
En robåd besørgede i mange år transporten af post, fragt og enkelte passagerer mellem Færgegaarden og de spredte beboelser på vestsiden af snævringen, og byen Svejbæk på østsiden. Denne lille færge var ikke var nogen guldgrube for Svejbæk Færgegaard og færgeoverfarten blev indstillet i 1953.
På stedet kan man stadig blive roet over ved Skyttehusets Camping, hvor der ligger en båd klar.


Hofmeister, Erik : Gudenåens kulturhistorie. 2012