Gudenåen - Sofienlund lergravssø


Lergravssøen ved Ulstrup. Foto: Favrskov Kommune


Lergravssøen ved Ulstrup. Foto : Favrskov Kommune


Området omkring Lergravssøen i Ulstrup. Foto : Favrskov Kommune


Området omkring Lergravssøen ved Ulstrup. Foto: Favrskov kommune

Intro

Ved Ulstrup ligger Sofienlund Lergravssø som en lille naturperle og et spændende geologisk interessepunkt. Tidligere blev der her gravet ler til produktion af teglsten, som en tid lang blev sejlet til Randers på store Gudenå-pramme

Langs den vestlige side af Lergravssøen er det muligt at få et indblik i en del af de lag, der blev gravet til teglfremstilling. Tæt ved stien er skrænten ryddet for bevoksning, og der er opsat en lille trappe, så man kan komme helt tæt på geologien. En informationstavle fortæller lidt om det man ser.
Geologisk set afspejler jordlagene begyndelsen på en række begivenheder, der førte til landdannelse i den østlige del af det daværende Nordsøområde. Profilet kan derfor ses som et billede på den del af den geologiske historie, der viser den spæde start til et egentligt Danmark.


Lergravssøen opstod fordi Sofienlund Teglværk her gravede ler til fremstilling af tegl fra slutningen af 1800-tallet til 1970.

I en periode brugte teglværket Gudenåen som transportvej. På store pramme blev teglstenene sejlet til Randers. Pramfarten fik positiv betydning for teglværksindustrien langs åen, fordi teglværkerne relativt let og billigt kunne fragte tonsvis af mursten på pramme til den stadige udbygning af Randers.

I området kan man gå ad 4 afmærkede naturstier, hvoraf den ene fører rundt om Lergravssøen, mens de 3 andre fortsætter op i Amstrup bakker og omkring Sukkertoppen. Her går vandreturen også forbi Brandstrup Bæk, et vandløb med meget rent vand.


Hofmeister, Erik : Gudenåens kulturhistorie. 2012