Gudenåen - Pramdragerbyen Ans


Anders Finderup (1790 - 1881)


Ans Kro


Ans Søpark. Foto: Lars Nygaard


Trækstien langs Gudenåen med angivelse af de forskellige måder prammene blev drevet frem på i 1800-tallet. Tegning: Charlotte Munch


Hestetrukket pram på op ad Gudenåen mod Silkeborg. Udateret. Foto: Silkeborg Arkiv.


To pramme passerer hinanden på Gudenåen. Tegning af Hans Schmidt, 1887.

Intro

Ans ligger i dag smukt ved Tange Sø. I 1800-tallet blomstrerede den sammen med pramfarten på Gudenåen

Det var ikke kun Randers og Silkeborg, som i 1800-tallet nød godt af den blomstrende handel i kølvandet på pramfarten langs Gudenåen. Landsbyen Ans mellem de to byer blev efterhånden noget af et knudepunkt for pramfarten og handelen og her lå en af de største ladepladser langs åen. Den lille by lå godt, på landevejen mellem Århus og Viborg, og centralt for pramfolkene, som ofte gjorde holdt ved Ans Kro. De lokale bønder kom til Ans for at afsætte deres landbrugsprodukter, og prammændene kom i stor stil hertil for at afsætte og aftage varer. Fra Ans videreformidledes varerne ud i omegnen, med vogne over Thorning og Vinderslev til den sydvestlige del af Viborg Amt og den østlige del af Ringkøbing Amt. Flere handelsmænd slog sig ned i byen, og kroejeren Anders Finderup på Ans Kro udnyttede de gunstige tider til at opbygge et helt forretningsimperium med bl.a. krodrift, teglværk, pramfart – han ejede 18 pramme – og købmandshandel. Den livlige handel krævede postforbindelse, og der blev derfor oprettet et postindleveringskontor, der med diligence havde forbindelse med Silkeborg et par gange om ugen.


Bondesen, Peter : Pramfart. Skalk. 1997. nr. 2, s. 20 – 28 Harboe, Bjarne : Handel og pramfart i Midtjylland i 1800-tallet. Fortid og Nutid. 1999, s. 169 – 256 Hansen, J.C. : Trækstien og pramfarten paa Gudenaa. Fra Viborg Amt. 1936, s.26 – 94 Hofmeister, Erik : Gudenåens kulturhistorie. 2012 Jacobsen, Chr. : Gudenå. Fiskeri, pramfart, kraftværk.1981 Knudsen, Vagn m.fl. (red.): Ans gennem tiderne. Ans Borgerforening 1909 – 2009. 2008 Trækstien Randers – Silkeborg. Brochure. Skov- og Naturstyrelsen, Søhøjlandet. 2008