Gudenåen - Løjstrup Hovedgård


Løjstrup hovedgård 1867.Tegning :Joachim F. Richardt


Oversigt over slotte, borge og voldsteder langs Gudenåens hovedløb. Tegning : Charlotte Munch


Løjstrup Hovedgaard set forfra. Foto: Løjstrup Hovedgaard

Intro

Den lille herregård Løjstrup ligger ganske tæt på Gudenåens bredder og har draget fordel af placeringen tæt på det store vandløb

Gårdens historie kan føres tilbage til 1300-tallet, men de nuværende bygninger er opført i 1800-tallet. Midterfløjen i den nuværende hovedbygning er bygget i 1814, køkkenfløjen i 1845 og gæstefløjen er blevet genopført i 1920érne. Mange herregårde brugte i middelalderen Gudenåen og dens vådområder som forsvarselement, men de tider er for længst forbi. I dag drives Gudenådalens herregårde som moderne og alsidige virksomheder.

Udover mark- og skovbrug tilbyder Løjstrup Hovedgård selvpluk i en frugtplantage, brændehugst, eksklusivt fiskeri i Gudenåen for gæster i indrettet lejlighed samt udlejning af ejendomme til bolig.


Hofmeister, Erik : Gudenåens kulturhistorie. 2012
Roussell, Aage: Danske slotte og herregårde. bd 14. 1967