Gudenåen - Kjællinghøl voldsted


Voldstedet ved Kjællinghøl. foto:Erik Hofmeister


Oversigt over slotte, borge og voldsteder langs Gudenåens hovedløb. Tegning : Charlotte Munch

Intro

Et gammelt voldsted træder tydeligt frem ved Kjællinghøl som vidnesbyrd om middelalderens urolige tid, hvor der blev bygget flere borge langs Gudenåen

Tæt ved Gudenåen ligger voldstedet Kjællinghøl. Her kan man tydeligt se resterne af to banker i et middelalderligt borganlæg. Den mindste, tårnbanken måler 15 x 21 meter, medens den større gårdbanke måler 40 x 64 meter. Her er der fundet rester af flere teglstensbygninger.

Borgen var ud mod Gudenåen afgrænset af en fem meter høj og ca. 26 meter bred jordvold, der er cirka 140 meter lang. Anlægget har sandsynligvis været omgivet af vand.

Vi ved intet om borgens anlægstidspunkt.

Der er offentlig adgang til området.Gudenåen gav med de mange vådområder gode muligheder for at opføre forsvarsanlæg i det uvejsomme og derfor svært indtagelige terræn. Det vandrige område udgjorde barrierer i landskabet, og placerede man borgen på et strategisk vigtigt sted, havde man mulighed for at overvåge og kontrollere færdslen.

I nogle tilfælde lagde man borgen i engene ud til åen. Det gav den fordel, at man både kunne kontrollere sejladsen, og at man selv kunne udnytte åen som vandvej. Det gælder borganlæggene Kjællinghøl og Stærkær, som ligger i engene på hver sin side af åen øst for Bjerringbro. I langt de fleste tilfælde kender man ikke tidspunktet for opførelsen af de middelalderlige forsvarsanlæg langs Gudenåen, men byggeriet må ses i sammenhæng med den politiske udvikling i landet. Da Valdemar Sejr døde i 1241 ”da faldt i sandhed kronen af de danskes hoved” som forfatteren til den middelalderlige Rydårbog (1250 – 1300) udtrykker det. De næste 100 år var præget af politisk uro, intern splid, økonomisk tilbagegang, og pantsættelse af landet. Det hele kulminerede med, at Danmark ikke havde nogen konge fra 1332 til 1340. Alle, som havde jordisk gods, havde god grund til at sikre sig i denne urolige periode, så derfor blev der i disse år bygget mange større og mindre borge rundt om i landet. Også ved Gudenåen. De fleste borge langs åen er formentligt opført i 1300-tallet. I enkelte tilfælde kan man via dendrokronologisk datering af træværk sætte et ret præcist årstal på opførelsen, men i de fleste tilfælde kender vi ikke anlægstidspunktet.


Hofmeister, Erik : Gudenåens kulturhistorie. 2012 Olsen, Rikke Agnete & Connie Jantzen : Voldsteder i Danmark. En vejviser. Jylland I. 1999 Olsen, Rikke Agnete & Connie Jantzen : Vand og voldsteder. I : E. Hofmeister (red.) : De ferske vandes kulturhistorie i Danmark. 2004, s. 209 – 216