Gudenåen - Kammerslusen i Silkeborg


Den første båd sejler gennem kammerslusen da den blev indviet i 1920. Foto: Silkeborg Arkiv.

Intro

Mange kanofarere og småbådsejlere bruger kammerslusen i Silkeborg når de passerer byen på deres vej op og ned ad Gudenåen

Kammerslusen i Silkeborg danner passage mellem Silkeborg Langsø og havnen i Silkeborg, som ligger ca. 2 meter højere end langsøen fordi Gudenåen her gennem århundereder har været opstemmet.
Inden slusen blev indviet i 1920 var der på samme sted en kanal, hvis vandspejl var i niveau med Silkeborg Langsø. Parallelt med kanalen lå Silkeborg Havn hvis vandspejl var ca. 2 meter højere. I pramfartens tid måtte man her omlade gods – blandt andet store mængder tømmer - der skulle transporteres videre mod Randers.
Indtil ca. 2007 skulle sluseportene betjenes ved håndkraft. Nu foregår det hele med et tryk på en knap. Samtidig benyttes portene nu også til at regulere vandstanden i åen ovenfor slusen.


Hofmeister, Erik : Gudenåens kulturhistorie. 2012