Gudenåen - Haustrup sø


Egholm mølle. Vejen over Gudenåen førte lige gennem møllegården


Gudenåen ved Egholm mølle


Jægere ved Haustrup sø før den blev afvandet. Udateret foto. Tørring-Hammer lokalarkiv


Målebordkort fra 1873 med Haustrup sø og Egholm vandmølle


Haustrup sø blev afvandet i 1929/30. Målebordskort fra 1987 viser landskabet med den forsvundne sø. Kort- og Matrikelstyrelsen

Intro

Det rige fugleliv ved Haustrup sø forsvandt da man udtørrede den for at få mere jord under plov

I 1928 gik en række bønder til ejeren af Egholm Vandmølle ved Gudenåen og opkøbte hans rettigheder til at opstemme vandet. Hedeselskabet kom på banen med en plan, så tre kilometer sumpede engstrækninger fra Egholm gennem Haustrup Sø og op til Hammer kunne gøres frugtbare. Arbejdet begyndte i 1929 og sluttede året efter. Stemmeværket ved Egholm Vandmølle blev fjernet, og man uddybede og kanaliserede Gudenåen, så den bedre kunne aflede vandet. Egholm Mølledam og Haustrup Sø blev udtørret og inddraget som landbrugsjord. Resultatet af det store arbejde var, at 110 hektar ny jord kunne dyrkes. Med inddæmningen af Haustrup sø forsvandt det fugle- og fiskeliv, som var knyttet til søen. Men i datidens optik måtte dyrelivet vige for fremskridtet, således som det blev beskrevet i Tørring Sognehistorie fra 1932, hvor forfatteren, J.P.Nielsen, slår fast, at med udtørringen forsvandt mange fugle. ”Tilbage bliver det prosaiske, men vel også det vigtigste, et overordentligt velkultiveret jordbrug, der støttes i høj grad af Gudenåens givtige enge, hvis høafgrøder og sommergræsning er af uvurderlig betydning særlig for de ejendomme, der har den dårlige jord”.


Hansen, Kjeld : Siv og flæg i Haustrup Sø måtte vige for høstakke. www.dettabteland.dk Hofmeister, Erik : Gudenåens kulturhistorie. 2012 Stenak, Morten : At kontrollere væden – kulturteknik og afvanding 1750 – 1970. I : E. Hofmeister (red.) : De ferske vandes kulturhistorie i Danmark. 2004, s.97 – 109 Træk af Tørring Sogns Historie. Tørring Håndværker- og Borgerforening. 1992. Redigeret genoptryk af 1. udgave, 1932