Gudenåen - Den gamle ålegård ved Resenbro


Ålegård ved Resenbro. udateret


Skipper Gylliams kort fra 1735-36 skulle vise de mange forhindringer, der var i Gudenåen for at prammene kunne sejle på åen. Det gjaldt bl.a. de mange ålegårde i åen

Intro

Frem til 1916 lå der ved Resenbro en stor ålegård, hvor man fangede mængder af den velsmagende og næringsrige fisk

Gudenåen rummede en stor bestand af ål og i hele Gudenåsystemet støder vi op gennem tiden på talrige ålegårde og andre anlæg til at fange den velsmagende og fede fisk. Kilderne omtaler første gang en ålegård i 1351, da Bernhard Foss får en ålegård ved Randers Bro af kong Valdemar. Op gennem 1500- og 1600-tallet støder vi i kilderne på en række ålegårde i åen, og vi kan se mange ålegårde på Skipper Gylliams kort over åen fra midten af 1730’erne. I begyndelsen af 1800-tallet var der mellem Silkeborg og Tange 20 ålegårde. De store ålegårde spærrede hele åen, og det var et problem i forhold til pramfarten, som i 1800-tallet blev prioriteret højt. I 1807 forbød staten at anlægge nye ålegårde i åen, og det blev gjort klart, at ejerne af ålegårdene skulle sørge for, at de kunne lukkes op ”for at pramme derigennem kunne passere”. Efter at man i 1850’erne havde reguleret åen af hensyn til pramfarten, skruede staten bissen på i forhold til ålegårdsejerne : Hvis de ikke kunne bevise, at ålegården var ældre end 1807, blev den uden erstatning fjernet. På den måde blev der nedlagt 12 ålegårde. En efter en forsvandt ålegårdene i Gudenåen. Ålegården ved Resenbro overlevede i 1850’erne, fordi det ville koste for meget i erstatning at nedlægge den. Men i 1916 blev den købt af staten og nedlagt, ikke af hensyn til pramfarten, men af hensyn til fiskeriet på den nedre del af åen. Dermed var den sidste ålegård ved Gudenåen en saga blot.

Udover ålegårde var der i Gudenåen også flere laksegårde.
Læs mere om den største - Frisenvold laksegård.


Egeberg, Edv. : Silkeborg Slot. I-III. 1923-1924 Hofmeister, Erik : Gudenåens kulturhistorie. 2012 Jensen, Frank : Fiskeri og fisk i Gudenåen før og nu. Naturhistorisk Museum. 1985