Gudenåen - Bjerringbro


Et nyt rekreativt område - Sol- og vandtrappen - blev i foråret 2011 indviet i Bjerringbro ved broen over åen. Foto: Erik Hofmeister


Bjerringbro

Intro

Da mølleren ved Bjerring mølle i 1838 byggede en bro over Gudenåen blev det startskuddet til byen Bjerringbro

Bjerringbro – der har 7.523 indbyggere (2014) - ligger på begge sider af Gudenåen i den 2–3 km brede Gudenådal.

Byens beliggenhed er ikke tilfældig. Lidt længere mod vest løber Møllebækken fra nord ud i Gudenåen. Her lå en vandmølle og i 1830'erne ville mølleren, Mogens Christensen, udvide sit opland til også at omfatte området syd for åen. For egen regning lod han derfor i 1838 opføre en bro over åen. Broen ved Bjerring – deraf navnet Bjerringbro. Så var der opstået et trafikknudepunkt og dette gav anledning til byens spæde begyndelse.
Da jernbanen mellem Viborg og Langå blev anlagt, fulgte jernbanenettet i vidt omfang Gudenådalens forløb. Da man skulle anlægge stationer langs jernbanen, var det en fordel at placere dem dér, hvor der i forvejen var en bro over åen, eller en anden aktivitet. Det øgede kundeunderlaget for jernbanedriften. I 1863 blev der bygget en jernbanestation på stedet. Herefter tog byens udvikling for alvor fart.


Bjerringbro 1863 – 1963. Udgivet i anledning af Bjerringbro bys 100 års jubilæum 20.juli 1963. Broch, Erik : Bjerring Bro Mølle. Lokalhistorisk arkiv, Bjerringbro.1974 Hofmeister, Erik : Gudenåens kulturhistorie. 2012