Gudenåen - Åstedbro Kro


Postvognen holder foran Åstedbro Kro. Udateret foto. Åle Lokalhistoriske Arkiv.


Åstedbro kro i dag.


Åstedbro teltplads.

Intro

Den hyggelige Åstedbro Kro kan føres tilbage til 1500-tallet da der blev bygget en dæmning på stedet

Da lensmanden på Skanderborg Slot, Klaus Glambek (1537 – 1591), byggede en dæmning over Gudenåen ved det nuværende Åstedbro for at etablere en vandmølle nedstrøms fik han samtidig tilladelse til at drive kro i et hus på dæmningen, den senere Åstedbro Kro.

Vi støder på kroen i 1700-tallet, hvor den lå under Bjerregård og var herregården en god indtægtskilde. Den blev bortforpagtet, og hele syv fæstere var der på kroen i løbet af dette århundrede. De betalte ikke blot indfæstningsafgift for at overtage kroen, men også en årlig afgift. I 1700-tallet kom kroens indtægter fra fire områder: kroen selv, bropenge, fiskeri i åen og landbrug. Bropengene var den afgift, man måtte betale for at passere broen, hvis man kom i vogn. Og da broen var spærret af en bom med lås, som kromanden havde nøglen til, var det svært at undgå. Undtaget for afgiften var ejeren af kroen, herremanden på Bjerregård ved Åle og de bønder, der skulle bruge hans vandmøller i Bjerre og Brejnholm til kornformaling. Bøndernes havde pligt til at bidrage til broernes vedligeholdelse eller betale brokorn og det medførte over hele landet mange konflikter. Også ved Gudenåen. I 1679 nægtede bønderne på Nørre Snede-egnen at betale brokorn til herremanden på Bjerregård, der havde ansvaret for at vedligeholde Åstedbro. En pligt, han ifølge bønderne forsømte. Broen var i så dårlig stand, at den var farlig at passere.


Ved Åstedbro ligger en teltplads, hvor man kan overnatte under enkle former.