Gudenådalen - Ulstrup og Ulstrup slot


Ulstrup slot.


Gudenådalen set mod øst, Ulstrup slot ligger nord for Gudenåen, og byen Ulstrup syd for. Foto: Lars Nygaard


Oversigt over slotte, borge og voldsteder langs Gudenåens hovedløb. Tegning : Charlotte Munch

Intro

Stor og mægtig rejser Ulstrup slot sig i Gudenådalen tæt ved stationsbyen Ulstrup. Slottet hører til de bedst bevarede slotte og herregårde i ådalen

Et stenkast fra Gudenåen ligger den store herregård, Ulstrup, som blev opført i slutningen af 1500-tallet af rigsråd Christen Skeel. Hans søn, rigsmarsk Jørgen Skeel, fik i 1615 opført et firefløjet anlæg bestående af den endnu eksisterende lave portfløj mod øst, tre højere fløje og en kvadratisk gårdsplads. I 1680’erne forøgedes anlægget med en række imponerende grundmurede avlsbygninger. Når gæster nærmede sig Ulstrup, måtte de først køre via ladegården frem til vindebroen over den omgivende, vandfyldte voldgrav, frem til porttårnet. Herefter nåede man endelig frem til selve gårdspladsen, hvor den ceremonielle velkomst kunne finde sted. Ejerne på Ulstrup nød godt af beliggenheden tæt på Gudenåen. ” Ulstrups beliggenhed er typisk for den gamle danske adelsgård. Voldstedet er indgravet tæt ved randen af det faste land nord for Gudenådalens brede engdrag, der hvor en bæk kommer rislende ned fra de skovklædte skråninger, den giver fald til et møllehjul og forsyner borggraven med frisk rindende vand. På bakkerne er der let agerjord, i skovene brænde og vildt, på engene græsning og hø til mange høveder og i den store å fisk i mængde”. Beskrivelsen af Ulstrup Slot stammer fra værket ” Danske slotte og herregårde”, og fortæller om det gode udbytte, herregården havde af Gudenåen og ådalen.


Hofmeister, Erik : Gudenåens kulturhistorie. 2012
Roussell, Aage (red.): Danske slotte og herregårde, bind 13, 1966


Da man byggede jernbanen mellem Viborg og Langå i 1862/63 blev der anlagt en række stationer langs jernbanenettet, som i vidt omfang fulgte Gudenå-dalen. Ulstrup station blev anlagt på nordsiden af Gudenåen medens Ulstrup by lå på sydsiden af åen.

Omkring 1875-80 blev der ved Ulstrup bygget en bro over Gudenåen til vejen mellem Randers og Silkeborg, og Ulstrup blev således noget af et knudepunkt, og byen udviklede sig på sydsiden af den store å.

I 1800-tallet var der ved Ulstrup en kro og et landingssted, hvor de store pramme på Gudenåen, kunne lægge til. Byen har 2.030 indbyggere (2014).