Gudenåbadet i Randers


Gudenåbadet i Randers.


Gudenåbadet i Randers.

Intro

Gudenåbadet var randrusianernes elskede friluftsbad fra 1936 til 1971. Her opholdt man sig i sommermånederne og her lærte skolebørnene at svømme.

Gudenåbadet blev anlagt ved Hvidemøllevej, i somrene 1934 og 1935 som en beskæftigelsesforanstaltning til afhjælpning af ungdomsarbejdsløsheden. Randers Kommune havde ikke råd til de store udgifter på anlægget, og derfor blev løsningen et udgravet bassin uden betonindfatning på 60 m x 70 m, samt to enkle omklædningsskure, der blev brugt langt op i tiden. Gudenåbadet blev åbnet den 30. juni 1936 og var straks fra starten et populært badested. Ved sin åbning var badet et meget stort fremskridt i forhold til de tidligere badeanstalter. For det første lå det længere oppe ad Gudenåen og ikke hvor spildevandet fra byen løb ud, og desuden havde man med de afgrænsede bassiner mulighed for at rense badevandet og holde det i en rimelig rengjort tilstand. Allerede 1937 blev der etableret en udvidelse. Kommunens folkeskoler havde en badeanstalt ved Sønderbro, med badning direkte i Gudenåen, men skolerne pressede på og fik erstattet den tidligere badeanstalt med to betonstøbte bassiner på 10 m x 25 m og et sportsbassin på 23 m x 25 m. I takt med den stigende kloakering med udledning af spildevand i Gudenåen og efterhånden som den generelle forurening af åen blev værre, blev det efterhånden nødvendigt at installere mere og mere komplicerede anlæg for at rense vandet. Fra først i 50’erne blev det vurderet som halsløs gerning fortsat at rense vandet og det blevet undersøgt hvordan badet kunne forbedres eller om der kunne etableres en alternativ badeanstalt et andet sted i byen. Først i 1971, da Gudenåbadet kunne holde 35 års jubilæum kom endelig den længe ventede afløser for den gamle anstalt. I juni måned 1971 blev Kærsmindebadet indviet. Indtil februar 2015 var Kærsmindebadet den offentlige badeanstalt for Randers. I dag er det erstattet af Water & Wellness, Randers.