Gudbjerg


Udsigt over Gudbjerg. Kilde: Gudme Kommunes Lokalhistoriske Arkiv

Intro

Gudbjerg er nævnt første gang1423 i formen Guberre. Forleddet er navneordet guth, der betyder gud. Efterleddet er ’-bjerg’, der var det almindelige ord for en naturlig, større, relativt stejl bakke med fald til alle sider.