Guapa


Gottfred Eickhoff, Guapa, u.å.


Gottfred Eickhoff, Guapa, u.å.

Intro

Gottfred Eickhoff. (1902 - 1982) Guapa, u.å. Guapa betyder Smuk og skulptuen er en personificeringen af dette begreb.

Gottfred Eickhoff. (1902 - 1982)
Guapa, u.å.
Bronze

Placering: Dalum Bibliotek, Dalumvej 95

Ordet guapa er spansk og betyder smuk. Bronze skulpturen fanger på en idealiserende måde den unge piges skønhed. Hun udviser samtidig en næsten dydig blyhed ved at sænke hovedet og se nedad.

Indkøbt af Odense Bys Kunstfond med tilskud fra Statens Kunstfond


Gottfred Eickhoff. (1902-1982)
Gottfred Eickhoff var elev af Harald Giersing og studerede efterfølgende i Paris, bl.a. hos Charles Despiau. Under opholdet i Paris stiftede han bekendtskab med Astrid Noack og Adam Fischer, som begge boede i Paris. Efter hjemkomsten til Danmark i 1933 blev han en del af kunstnersammenslutningen Grønningen, her udstillede han adskillige gange op gennem 1930’erne. Efter en længere sygdomsperiode og rekreationsophold i Syden, hvor han grundet en kulilteforgiftning måtte lægge skulpturen til side og i stedet fokusere på tegningen, blev han i 1955 professor ved Akademiet i København, hvor han virkede frem til 1972.