Gruttestenen

Intro

Ole Christensen. (1932 - 2000) Gruttestenen, fra 1967

Ole Christensen. (1932 - 2000)
Gruttestenen, 1967
Granit

Placering: Odense Seminarium, Middelfartvej 180


Ole Christensen. (1932-2000)
Ole Christensen var udlært stenhugger og gik siden på Kunstakademiet hos Einar Utzon-Frank og Mogens Bøggild. Som barn kom han meget på Bornholm, hvor bedsteforældrene boede, og det var han fandt interesse for stenhuggerfaget. Fra 1958 havde han eget værksted på øen. Den bornholmske granit var hans foretrukne materiale til de skulpturer, som han fra slutningen af 1960’erne fik stadig flere bestillinger på. Hans skulpturer kredser om modsætningspar, stor og lille, tyk og tynd, men også det mandlige og kvindelige, om vækst og frodighed.