Grundtvigsdyssen


Grundtvigsdyssen (foto Svend Illum Hansen)


Molbechs tegning


Molbech og Grundtvig


Skitse til dyssens oprindelige udseende, dog var der kun et dyssekammer.

Intro

Dyssen, der også kaldes også Sandbækdyssen eller Gunderslevholmdyssen, er kendt på grund af Grundtvigs berømte digt fra 1808 ”Dyssen i Gunderslev Skov”. Der er offentlig adgang til dyssen.

Dyssen er ca. 56 m lang og 5-7 m bred. Af de ca. 100 oprindelige randsten er ca. 80 tilbage. Højfyldet består af flere tusinde marksten i forskellig størrelse. Dyssekammeret er placeret i den østlige ende og måler indvendig ca. 2 x 1 m. Dyssen blev undersøgt af Nationalmusset i 2008. Arkæolog Svend Illum Hansen er kommet til den konklusion, at dyssekammeret har været helt dækket i en husformet langhøj med høje gavlsten, således at rækken af lodretstillede randsten med murværker imellem har fremstået som husvægge. Dyssen har været fredet siden omkring 1809.


Den 26. august 1808 besøgte ungdomsvennerne Christian Molbech og Nikolai Frederik Severin Grundtvig den allerede dengang kendte stendysse i Gunderslev Skov. Molbech har beskrevet turen og besøget i ”Molbechs Ungdomsvandringer”. Grundtvig blev meget påvirket af besøget og skrev efterfølgende det berømte digt. Molbech målte op og tegnede dyssen.


Uddrag af grundtvigs digt (1808):

Hvad løfter sig hist! O! er det ej Alterets mossede Stene. Som Egenes Grene saa tætte omhvælver? Jeg dirrer af lyst, Og hellig Andagt opfylder mit Bryst. Jeg iler, jeg iler med vingede Fjed, for Asernes Alter at kaste mig ned og prise de hensovne Guder.