Grundtvigsdyssen


Genindvielse. Genindvielse af Grundtvigsdyssen i august 2008.


Genindvielse 2. Genindvielsen af Grundtvigsdyssen i august 2008


Grundtvigsdyssen. Grundtvigsdyssen


Grundtvigsdyssen 1857. Arkæologen J. J. A. Worsaae ved stendyssen i Gunderslev Skov i 1857.

Intro

I udkanten af Gunderslev Skov ligger Grundtvigsdyssen, der er opført som gravsted i bondestenalderen. Netop i perioden omkring 3500-3300 f. Kr. blev der bygget tusindvis af de komplicerede stendysser i Danmark, men kun få er bevaret i dag...

I udkanten af Gunderslev Skov ligger Grundtvigsdyssen, der er opført som gravsted i bondestenalderen. Netop i perioden omkring 3500-3300 f. Kr. blev der bygget tusindvis af de komplicerede stendysser i Danmark, men kun få er bevaret i dag. Som mange andre stenaldergrave er også Grundtvigsdyssen i tidens løb blevet ødelagt. For eksempel er en del af de manglende sten i de sidste århundreder nok blevet brugt ved bygningen af stendigerne i skoven. Oprindeligt har stendyssen set anderledes ud, idet der har været en jordhøj ovenpå de mosklædte sten, man ser i dag. ''Grundtvigs syndefald'' ” Det var en saare dejlig Sommermorgen den 26. August , da jeg med min Ven Grundtvig drog ud fra Sorøe-Akademie for at søge det Sted, hvorom Sagnet havde fortalt os nok, for at vække lige Lyst og Forventning hos os begge”. Sådan beretter litteraturhistorikeren Christian Molbech om den udflugt han foretog i 1808 sammen med N.F.S. Grundtvig. Da de nåede frem til den romantisk udseende stendysse i Gunderslev Skov, blev Grundtvig så begejstret, at han kastede sig ned og tilbad de hedenske guder. Dengang troede man, at stendysserne var hedenske altre fra tiden før kristendommen. Senere fortrød Grundtvig, at han på denne måde havde svigtet Gud, men han udødeliggjorde dog sin korte begejstring i digtet ”Gunderslev Skov”.