Grundtvigs Kirke


Grundtvig Kirke. Tårnet er til minde om Grundtvig

Intro

I 1912 blev en konkurrence afholdt i København om et monument til minde om den store danske præst, digter og højskolefader, Nikolai Frederik Severin Grundtvig. Monumentet skulle stå ved Vartov i København. Konkurrencen blev forlænget, og året efter vandt billedhuggeren Niels Hansen Jacobsen...

I 1912 blev en konkurrence afholdt i København om et monument til minde om den store danske præst, digter og højskolefader, Nikolai Frederik Severin Grundtvig. Monumentet skulle stå ved Vartov i København. Konkurrencen blev forlænget, og året efter vandt billedhuggeren Niels Hansen Jacobsen. Andenpræmien gik til Peder Vilhem Jensen-Klint for et kirketårn formet som et forvokset landsbykirketårn. Tårnet var ikke tiltænkt en bestemt placering i første omgang. Snart blev beslutningen dog taget om at rejse tårn og kirke på Bispebjerg Bakke i Københavns nordvestkvarter. Grundtvigskirkens enorme tårn var færdigt i 1927 og fremstår som tre sammenflettede gavle. ''Far og søn byggede Grundtvigs minde'' Byggeriet af Grundtvigskirken kom til at optage arkitekterne i familien Klint i generationer. Efter P. V. Jensen-Klints død i 1930 fortsatte sønnen Kaare Klint byggeriet. Under Kaares ledelse blev faderens projekt med tilhørende kirkeskib gennemført 1930-40. Omkring Grundtvigs Kirke blev en række beboelsesejendomme opført, så kirken på ægte middelalderlig vis stod som den høje moder omgivet af sine små børn. Kirkegården mod vest og et åbent parti med græsplæne mod øst understreger det typiske indtryk af store kirker som pejlemærker i landskabet. På den måde blev den forvoksede landsbykirke et værdigt symbol på N.F.S. Grundtvig og hans markante position i dansk kirke- og åndsliv.