Grundstødning og forlis, Thora


THORA grundstødt og forlist 20. april 1920

Intro

Thora grundstødt og forlist 20. april 1920 kl. 15.30 15 sømil SV for Grådyb Barre.

Kl. 3:30 Emd., da T. befandt sig ca. 15 Sm. SV. af Graadyb Barre, stødte Fartøjet mod et undersøisk Vrag og blev læk. Det lykkedes at holde T. flydende et Par Timer, hvorpaa Fartøjet fyldtes og sank. Besætningen optoges af Ff. "Norden", der havde forsøgt at slæbe T. til Esbjerg.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1920/21


Thora var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibet var undervejs fra Esbjerg til fiskepladser i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1920/21


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.