Grundstødning og forlis, Poseidon


POSEIDON grundstødt og forlist ved indsejlingen til Esbjerg den 17. februar 1922


POSEIDON grundstødt og forlist ved indsejlingen til Esbjerg den 17. februar 1922


POSEIDON grundstødt og forlist ved indsejlingen til Esbjerg den 17. februar 1922

Intro

Poseidon grundstødt og forlist 17. februar 1922 kl. 06.30 ved indsejling til Esbjerg.

Kl. 11:30 Fmd. fik P. Lods om Bord ved yderste Lysbøje og styrede indefter. Farvandet var opfyldt af Is. Men P. gjorde dog ret god Fart, og indhentede en mindre Damper. For at undgaa Kollision med denne blev Maskinen stoppet. Da P. derved straks begyndte at drive med Isen, blev Bb.s Anker kastet med 15 Fv. Kæde for at bringe Stævnen op mod Isen. Isen kunde imidlertid ikke forceres, og Skibet blev da ført ind paa den Nordlige Side af Sejlløbet, hvor det tog Grunden Kl. 2:50 Emd. Ved stadig Forcering af Maskinen forsøgtes det at faa Skibet flot, men dette blev af da svære Ismasser ført længere og længere op paa Grunden. D. 18/2 Kl. 6:30 Fmd. begyndte P. at lække, og Kl. 3 Emd. blev Skibet forladt. Besætningen landsattes af S/S "Ægir" i Esbjerg. P. blev Vrag.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1922/23


Poseidon var et dansk motorskib med hjemsted i København. Skibets var ladet med kul og koks. Det var undervejs fra Grangemouth i Skotland til Esbjerg.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1922/23


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.