Grundstødning og forlis, Ane Marie


ANE MARIE forlist ved Rindby Strand på Fanø den 15. oktober 1955


ANE MARIE forlist ved Rindby Strand på Fanø den 15. oktober 1955

Intro

Ane Marie grundstødt og forlist 15. oktober 1955 kl. 00.30 ved Rindby Strand på Fanø.

D. 14/10 kl. 19:00 afsejlede A.M. fra en fiskeplads ca. 43 sm. SV.t.V. for Graadyb Barre. Det blæste en frisk VSV.-lig brise, og der styredes NØ.t.Ø. Kl. ca. 23:20, da loggen viste 30, ændredes kursen lidt nordligere. Sigtbarheden var da meget ringe. D. 15/10 kl. ca. 00:30 tog fartøjet grunden ca. 150 m N. for Kirkevejen ved Rindby Strand og blev stående. Da det var blevet lyst, var vandet faldet, og besætningen - tre mand - vadede i land. Ved grundstødningen blev A.M. læk.

Vejr: Frisk VSV.-lig brise

Årsag: Ministeriet må antage at grundstødningen skyldes vejrforholdene i forbindelse med den omstændighed, at loddet ikke blev benyttet som kontrol for bestikket.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1955


Ane Marie var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibet havde 3 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med levende fisk. Det var undervejs fra fiskepladser i Nordsøen til Esbjerg.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1955


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.