Grundstødning, Sylvana (E 249)


E 249 SYLVANA bugseres i havn af slæbebåden MIMER efter grundstødning


E 249 SYLVANA grundstødt den 17. marts 1950


E 249 SYLVANA på værft efter grundstødning

Intro

Sylvana (E 249) grundstødt 17. marts 1950 kl. 18.40 på Søren Jessens Sand ved Grådyb.

Kl. ca. 18:00 passerede S. under en jævn til frisk SV.-lig brise med V.-gående strøm anduvningsbøjen N. for Grådyb. Vejret var diset. Kl. 18:30 passerede S. lysbøje C, og kursen ændredes til Ø. Farten mindskedes til 2-3 knob, og loddet holdtes gående. Ca. 10 min. senere loddedes 6 m vand, og roret blev lagt stb. Kort efter, kl. 18:45, tog S. grunden på den S.-lige del af Søren Jessens sand og blev stående. S. er senere blevet bragt flot ved hjælp af en bjergningsdamper.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Årsag: Ministeriet må antage, at grundstødningen skyldes usigtbart vejr i forbindelse med strømsætning.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1950


Sylvana var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibets var undervejs fra fiskepladser i Nordsøen til Esbjerg.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1950


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.