Grundstødning, Søfuglen


Esbjerg. Fiskerbåde går ud af havnen

Intro

Søfuglen grundstødt 25. oktober 1901 kl. 02.00, og blev bragt sikkert i havn af kutter "Aurora".

D. 24/10 Kl. 6 EM. opankredes S. paa Fiskepladsen, men i Løbet af Natten blæste det op, saa Ankret maatte lettes, hvorefter Kursen sattes for Graadyb. Ved Passagen over Barren fyldtes Jollen af en Braadsø og gik tabt Efter at Barren Kl. ca. 2 FM. var passeret, besluttedes det at søge Esbjerg Havn. Under Krydsning ind mod Havnen nægtede S. en Vending, faldt af og tog Grunden. Da ingen Jolle havdes, kunde Forsøg paa at bringe S. flot ikke udføres, hvorfor Sejlene besloges, og Nødsignal hejstes. Kl. ca. 10 FM. ankom Kutter "Aurora" af Esbjerg, og ved Assistance af denne bragte S., som var læk, samme Dag flot og ind til Esbjerg.

Vejr: SSV.lig, stiv kulling

Årsag: Anm. Aarsagen til Grundstødningen maa ifølge de afgivne Vidneforklaringer formentlig tilskrives den Omstændighed, at S. nægtede at vende.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1901


Søfuglen var en dansk fiskekutter med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var: J. C. Olesen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1901


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.