Grundstødning, Kidholm


KIDHOLM grundstødt den 26. november 1965


KIDHOLM grundstødt den 26. november 1965


KIDHOLM grundstødt den 26. november 1965

Intro

Kidholm VE 72 grundstødt 26. november 1965 kl. 05.00 ved Bjerregård.

D. 25. nov. kl. ca. 21:00 opankredes K. under en frisk SØ.-lig brise 3-4 sm. V. for Nymindegab. D. 26. nov. kl. ca. 03:00 var vejret skiftet til VSV.-lig storm, hvorfor det besluttedes at starte motoren, lette ankeret og søge længere væk fra kysten. Alle forsøg på at starte motoren mislykkedes, og da al starteluften var opbrugt, sprængtes ankerwiren, hvorefter fartøjet kom i drift i ØNØ.-lig retning. Det forsøgtes over radioen at komme i forbindelse med nærliggende fiskefartøjer og med Blåvand Radio, men der modtoges ikke svar på disse opkald. Kl. ca. 05:00 strandede K. ca. 6 km. N. for Nymindegab. Kl. 07:30 blev den tre mand store besætning reddet i land ved hjælp af redningsstol.

S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, beretter:
"Klokken 06.16 meldte opsynsmanden ved redningsstation Blåvand, at der fra Blåvand Radio var meldt, at en kutter var strandet nord for Blåvand, antagelig mellem Blåvand og Hennegård, hvorfor jeg straks alarmerede stationens mandskab samt stationen Hennegård. Da jeg samtidig hørte over radioen, at kutteren antagelig stod i nærheden af Hennegård, sendte jeg to mand af sted langs stranden medbringende liner og blålys. Resten af mandskabet fulgte efter med båd og raketmateriel, hvortil jeg havde rekvireret 4 traktorer til transporten, da vejene næsten var ufremkommelige på grund af sne og isslag.
Vi kørte nordover indtil klokken 08.15. Det var da blevet dagslys, og vi var klar over, at der intet var i vort distrikt. Vi var da kommet ca. 8 km nord for stationen, hvor vi modtog melding om, at kutteren stod ved Bjerregård, hvorfor vi kørte tilbage til stationen."

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Årsag: Ministeriet må antage, at grundstødningen skyldes vejrforholdene i forbindelse med den omstændighed, at motoren ikke kunne startes.

Vejr: Stærk VSV.-lig storm.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1965


Kidholm E 72 var en dansk fiskekutter med hjemsted i Kolding. Skibet havde 3 besætningsmedlemmer. Det var undervejs til fiskepladser i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1965


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.