Grundstødning, Kedron


E 330 KEDRON undsættes og slæbes fri af F.V. MORTENSEN efter grundstødning den 8. marts 1950


E 330 KEDRON undsættes og slæbes fri af F.V. MORTENSEN efter grundstødning den 8. marts 1950

Intro

Kedron (E 330) grundstødt 8. marts 1950 kl. 20.20 på Søren Bovbjergs Knob.

Kl. ca. 11:00 afsejlede K. i stille, tåget vejr fra en fiskeplads ca. 40 sm. V.½ S. for Vyl fyrskib, log 0. Der styredes Ø. ½ S. Farten var ca. 6½ knob. Kl. ca. 17:40 radiopejledes Blåvand radiofyr i NØ. t. Ø. ½ Ø., log 48. Kl. ca. 48. Kl. ca. 19:00 viste et lodskud 8 favne vand. Kl. 19:45 mindskedes farten til ca. 6 knob, og kursen ændredes til Ø. t. N. Kl. ca. 20:20 tog fartøjet grunden på Søren Bovbjergs Knob og blev stående. Kl. ca. 23:30 kom K. flot ved egen hjælp. Fartøjet, der var blevet læk, blev senere af redningsdamperen slæbt til Esbjerg.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Årsag: Ministeriet må antage, at grundstødningen skyldes usigt vejr og strømsætning i forbindelse med den omstændighed, at radiopejler og lod ikke blev benyttigt tilstrækkelig ofte.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1950


Kedron var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibet var ladet med fisk. Det var undervejs fra fiskepladser i Nordsøen til Esbjerg.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1950


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.