Grundstødning, Jylland


Esbjerg. Fiskerbåde går ud af havnen

Intro

Jylland grundstødt 19. marts 1903 kl. 10.00 ved Lister Dyb.

Kort efter at være opankret gik J. Kl. 10 FM. i Drift under tiltagende haard Kuling. Ankret blev hevet hjem, og da det viste sig, at det var brækket ved Fligen, ombyttedes det med et større Anker, som toges op fra Lasten. Strax efter at dette Anker var sat ud, huggede J. i Grunden, og da der gjordes Forsøg paa at hive Kutteren flot, sprængtes Kættingen, hvorved J. drev paa Grund. Efter gentagne, forgæves Forsøg paa at bringe J. af Grunden ved egen Hjælp, antoges Assistance af Motorbaad "Viking" af Esbjerg, og d. 27. kom J., som var læk og havde faaet en Del Skade, flot og bugseredes derefter til Esbjerg for Reparation.

Vejr: NV.lig haard kuling

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1903


Jylland var en dansk kutter med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var: M. P. Andersen. Skibet var ladet med fisk. Det var på fiskeri i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1903


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.