Grundstødning, Eirene


EIRENE, grundstødt ved Sønderho den 12. september 1923


EIRENE, grundstødt ved Sønderho den 12. september 1923


EIRENE, grundstødt ved Sønderho den 12. september 1923


EIRENE, grundstødt ved Sønderho den 12. september 1923


EIRENE, grundstødt ved Sønderho den 12. september 1923

Intro

Eirene grundstødt 12. september 1923 om morgenen ud for Sønderho på Fanø

E., der under Storm i Nordsøen, havde mistet sine Ankergrejer og Oliebeholdningen til Motoren, blev af Vind og Sø drevet imod Jyllands Vestkyst. D. 11/9 befandt Fartøjet sig udfor Sild. Føreren og 2 Mand af Besætningen gik i Land i Jollen for at forsøge at skaffe nye Provisioner; imedens skulde Maskinisten, der var alene om Bord, holde Fartøjet gaaende udfor Kysten. Det lykkedes dog ikke Føreren at komme om Bord igen, idet Jollen under Forsøget herpaa kæntrede. D. 12/9 om Morgenen drev E. paa Land ved Sønderho paa Fanø, hvor Fartøjet ved Ebbe laa paa tørt Land.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1922/23


Eirene var en engelsk båd med hjemsted i Grimsby i England. Båden havde 4 besætningsmedlemmer. Den var på vej fra fiskepladser i Nordsøen til Esbjerg.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1922/23


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.