Grundet Elektricitetsværk


Grundet Mølle


Grundet Mølle med højskolenIntro

Grundet Elektricitetsværk var oprindeligt en stolefabrik. I 1909 købte Godsejer Skou til Grundet virksomheden og omdannede møllen til et lille jævnstrømsværk.

Stolefabrik
Stolefabrikken blev grundlagt i år 1872 ved Grejs Å. Virksomheden var i drift i over tre årtier, men til sidst var stolefabrikken nærmest kun et lille savskæreri.

Godsejer Skou
Hestehandler Niels Skou (døbt Jacobsen) flyttede i 1878 til Vejle fra Lille Donnerupgård ved Give. I 1889 erhvervede han sig Grejs Mølle Klædefabrik og i 1892 gården Lille Grundet, hvor han bosatte sig med familien i 1902. I 1905 købte han Store Grundet Avlsgård med 336 tdr. land. I 1909 købte han hovedgården Store Grundet og resten af dens jorder, og besad nu som godsejer med 2.400 tdr. land alle jorder på Grundet. Samme år erhvervede han sig stolefabrikken og omdannede den til elektricitetsværk. Elektricitetsværket skulle forsyne Grundet med billig elektricitet.

Grundet Elektricitetsværk
I 1944 leverede elektricitetsværket gratis strøm til ejerne på Store og Lille Grundet. Derudover forsynede elværket Grejsdalen fra Nordbanegården til Wittrup Tæppefabrik med 2×220 V. elektricitet. To tredjedel af elektriciteten blev produceret af vandkraft (turbine), mens der var en reservedieselmotor.

Reklamebureau
I 1960'erne var der flaskegasdepot i bygningerne, som senene blev omdannet til lejligheder. Siden 2000 har der været reklamebureau i bygningerne.

Litteratur:
Böcher, Steen B.: Vandmøller i Vejle Amt, Vejle Amts Årbog, 1944.
www.vejlestadsarkiv.dk