Grubehuse


Bennål fra grubehus


Bæltespænde fra grubehus


Grubehus


Grubehus


Tenvægt fra grubehus

Intro

I 1992 blev der i forbindelse med reparationer af fjernvarmeledninger fundet to grubehuse fra vikingetiden.

Ved reparation af fjernvarmeledninger fik Odense Bys Museer lejlighed til at undersøge dele af 2 grubehuse, der på grundlag af keramik dateredes til vikingetid. Grubehusene indeholdt desuden en jernkniv med omviklet bronze og delvist bevaret træskaft, en del jernværktøj, bronzegenstande, jernslagger, ten- og vævevægte. Der var endvidere et velbevaret knoglemateriale i grubehusene; heriblandt fiskeknogler I profilen over et af grubehusene sås et lag gråbrunt til gråt sand med mange op til håndstore sten samt en del knoglemateriale, slagge og tegl. Det tolkes som et vejforløb, der i 1200-tallet eller senere har forseglet grubehuset.