Grovlegård


Grovlegård. Grovlegård

Intro

Grovlegårddyssen ligger på Mols lidt vest for landsbyen Agri, der udtales ”Auri”. Det er en velbevaret lille runddysse, der ligner hundredevis af andre dysser i Danmark. Lige bortset fra dækstenen, som er meget stor. Den vejer op mod 20 tons...

Grovlegårddyssen ligger på Mols lidt vest for landsbyen Agri, der udtales ”Auri”. Det er en velbevaret lille runddysse, der ligner hundredevis af andre dysser i Danmark. Lige bortset fra dækstenen, som er meget stor. Den vejer op mod 20 tons. Dyssen er blevet besøgt af flere berømte arkæologer gennem tiderne. Nationalmuseets direktør Sophus Müller fik dyssen fredet i 1877. Arkæologen C.L. Vebæk var også på en såkaldt berejsning i 1946. Berejsninger er arkæologbesøg, der bliver foretaget med jævne mellemrum og skal være med til at sikre fortidsminderne. ''En tvillingesten'' Nye undersøgelser har afsløret, at den store dæksten udgør den ene halvdel af en klippeblok. Den anden halvdel er overligger på en anden runddysse, Poskær Stenhus. Poskær Stenhus ligger to kilometer længere mod syd. Vi kan ikke med sikkerhed sige, om stenen er spaltet af stenalderens dyssebyggere. Det kan også bare være istidens frost, som har flækket stenen i to dele og efterladt dem langt fra hinanden. Der er nemlig ikke sikre spor efter kløvning i stenen. Tvillingesten kendes dog fra mange jættestuer og dysser. Stenalderens bønder har haft teknologien til at flytte endog meget tunge sten over store afstande. De to dysser kan altså være ægte tvillinger.