Grisetorvet


Indvielse af "Grisen" på Grietorvet

Intro

Ingen ved helt sikkert, hvornår torvet fik sit navn. Carl Svenstrup skriver i Grenaa Bys historie: "Den lille aabne Plads paa Storegade, hvor Vestergade drejer fra, har fra ældre Tid heddet Svinetorvet eller Grisetorvet.

Ingen ved helt sikkert, hvornår torvet fik sit navn. Carl Svenstrup skriver i Grenaa Bys historie: "Den lille aabne Plads paa Storegade, hvor Vestergade drejer fra, har fra ældre Tid heddet Svinetorvet eller Grisetorvet. Navnets Oprindelse og Alder kan jeg foreløbig ikke gøre Rede for. Jeg har ikke fundet det anført i ældre Arkivsager, men de allerældste Folk i Byen mindes, at det har været brugt i deres allertidligste Barndom. Der stod paa dette Torv en Vandpumpe til offentlig afbenyttelse. Den fjernedes i Slutningen af Tyverne, da Benzintanken anlagdes.