Grindstedvej 82, Vandel

Luftfoto af gården Grindstedvej 82 NB_Sigrid Jensen nuværende ejer står ude midt på gårdspladsen og betragter flyveren

Avisudklip vedr_ Mette Gregersen Jensens 90 års fødselsdag


Edel Katrine Jensen_ ungdomsbillede af Sigrids mor


Mads Jensen ´Sigrids far'


Mette og Jens Gregersen Jensen 'Sigrids bedsteforældre


Mette Gregersen Jensen 'Sigrids farmor


Sigrid Jensen


Sigrid Jensen

Intro

Matr.nr. 5ap Vandel 1925 udstykker Jens Gregers Jensen en parcel til sin søn Mads Jacob Jensen – udstykket fra 5h i Vandel. Ejendommes størrelse er 16,3 ha. Uopdyrket hede ved Vandel bæk 2 ha. Jorden udlejet fra ca. 1982. Nyere foto: N.M.Schaiffel-Niels

1925: Mads Jacob Jensen
1967: Sigrid Jensen og Gerda Jensen
1967: Sigrid Jensen bliver eneejer
2014: Frank Drud Nielsen
Under krigen var ejendommen udset til anbringelse af et antilufts kanonbatteri. Detter var varslet ½ år forlods men blev aldrig aktuelt da befrielsen forpurrede disse planer. Beboerne blev dog evakueret til Rostrup hos en faster her.
Stuehuset er tømret af Ole Kirk Christiansen, Billund (senere LEGO direktør). Stalden er tømret af Marius Hansen, Vandel.

Udfærdiget af Kristian Iversen og Svend Aage Hansen