Grindstedvej 80, Vandel


1989 Guldbryllup Charlotte Andreasen Signe Olesen Poulin Olesen Malene Olesen


Anne Lise Rutling_ hendes søn og mor


Avlsbygningerne

Hans J Olesen


Mads Jensen en nabo Valdemar Hansen og Peder Jensen


Stuehus fra gårdspladsen


Stuehus fra haven

Intro

Matr.nr. 5h Vandel. Ejendommen er udstykket fra nu nedlagt ejendom matr.nr, 5a på Vandel Flyveplads (der senere kom til at rumme teknisk forvaltning). Nyere foto: N.M.Schaiffel-Nielsen

Matr.nr. 5h Vandel. Ejendommen er udstykket fra nu nedlagt ejendom matr.nr, 5a på Vandel Flyveplads (der senere kom til at rumme teknisk forvaltning)
Ejendommens daværende ejer var N.C.W. Dalgas, og hos ham tjente Jens Gregers Jensen til hvem jorden udstykkes i 1888.
Ejendommes størrelse er 15ha (et moseskifte ved Bruno Banks sø er solgt til LEGO) – der er yderligere et moseskifte på 1 ha ved æ’skienmos – jorden er bortforpagtet fra 2010 til Oksegården.

1880: N.C.V. Dalgas
1888: Gregers Jensen
1941: Enken Malene Jensen sidder i uskiftet bo til 1948.
1948: Mette Malene Jensen
1957: Peder Søren Jensen og Jenny Marie Jensen
1961: Peder Søren Jensen eneejer (søsteren død)
1979: Anne Lise Reitling
1982: Poulin Olesen
1993: Hans Jørgen Olesen

Udfærdiget af Kristian Iversen og Svend Aage Hansen