Grindstedvej 76, VandelIntro

Matr.nr. 1o og 4n Vandel – 1o er udstykket fra 1f Bygningerne er fra ca. 1900. Nyere foto: N.M.Schaiffel-Nielsen

1900: Jens Kristensen, første ejer som byggede gården
1930: Niels Peder Kristensen kaldet a Tøerhier
1954: Peter Oehlenschlæger
1988: Jens Pedersen (a hierbuen i Åst)
1992: Konrad Pedersen
På ejendommen boede herefter:
Ca. 1990-2007: Kasemir Nicolajsen
2007-? Ulrik Pedersen

Jens Pedersen solgte bygningerne fra jorden