Grindstedvej 69, Vandel 'Oksegården'

Johannes Hviid

Intro

Matr.nr. 6c – Udstykket fra Vandelgård Navnet ’Oksegården’ fik gården af Per Brodersen og har haft det navn lige siden (1974) Gårdens størrelse er 24ha Nyere foto: N.M.Schaiffel-Nielsen

Laust Christensens enke
1859: Jacob Laursen, lyst 1860
1896: Laust Antonius Jacobsen
1936: Arthur Jacobsen og Juhl Jacobsen
1948: Arthur Jacobsen bliver eneejer
1970: Erik Hansen
1974: Peder Brodersen
1976: Grethe Frydendahl (Egon Frydendahl)
1994: Kristian Eriksen
2002: Johannes Hviid

Tilkøbt af Kristine Eriksen 8ha fra Staghøjvej 16
I 2004 købtes 11ha af Anne Nielsen, Staghøjevej 10
I 2007 købtes 13ha af Magnus Pedersen, Kastanievej 5
I 2010 købtes 10ha afKnud Mikklsen, Grinstedvej 61

Johannes Hviid omlagde gårdens drift fra almindelig landbrug til moderne kalveproduktion. I øjeblikket (2010) produceres der ca. 1000 kalve årligt. (Dansk kalv fra tunge mælkeracer). Dette har ført til en voldsom udvidelse af bygningerne (kalvestalde).
Jorden drives fra 2004 af Trollund Maskinstation.
Nyt stuehus er bygget i 1973 efter at den gamle brændte. Egil Frydendahl byggede en vinkel på i 1983.

En ’øjenvidnebeskrivelse’:
Hermed lige en lille øjenvidnebeskrivelse for bedre at kunne forstå, de barske vilkår som landbefolkningen på Vandel Mark levede under.
I foråret 1957 kom der en frygtelig sandstorm som hærgede hele Vandel. Folk kunne ikke finde roerne som skulle tyndes da de var dækket med sand.
Jeg kan huske (jeg gik på det tidspunkt i Skole på Grindsted kost og realskole), at når jeg kikkede ud af rutebilens vinduer var vejgrøfterne fyldt op til randen af sand.
Og jeg kan huske ved et besøg på det nuværende ’Oksegården’ som dengang ejedes af Arthur Jacobsen hvor hans kone Karen Jacobsen havde den skønneste prydhave med staudebede m.m. og i det hele taget en masse blomster. Nu var det hele føget til med sand og selv den 1,2 meter høje havehæk var dækket så kun de øverste kviste var synlige.
Alt det sand blev kørt ud af haven på ladvogn, så Karen kunne genetablere haven i sit tidligere omfang.

Fortalt af Svend Aage Hansen, Vandel.