Grindstedvej 65, Vandel 'Rauensminde'


Det nye hus '2006' fra haven


Det nye hus '2006' indkørslen


Fra haven


Fra haven mod avlsbygninger








Indkørsel


Laden


Pumpe


Stalden

Intro

Matr.nr. 6g Vandel – Udstykket fra Vandelgård, 6u er senere tilkøbt. Gården er på 26,3 ha. Nyere foto: N.M.Schaiffel-Nielsen

Niels Kristensen solgte ca. 15 ha til Vejle Amt som tilplantede jorden. Han købte herefter ca 8 ½ ha af Kristian G. Nielsen fra den ejendom hvor Vandel Skole nu ligger – dette skete umiddelbart efter krigen.

Ejere:
1885: Peter Laursen, Vandelgård udstykker
1885: Søren Jensen
1885: Søren Jensen's enke Karen Laursen
1894: Thyge Mortensen Ravn
1904: Thyge Mortensen Ravn's enke født Jensen
1907: Frederik Vilhelm Jacobsen
1908: Jens Chr. Nielsen
1909: Jørgen Sørensen
1915: Peder Frederik Hansen
1919: Anton Marius Jensen
1923: Frederik Nielsen
1924: Richardt Laursen
1924: Jens Laursen Jensen
1925: Kristian Hansen
1925: Proprietær Bengtsen
1925: Anders Pedersen og Mathilde Marie Pedersen
1931: Anders Pedersen eneejer
1934: Niels Kristensen
1967: Bodil Kristensen og Johannes M. Jensen

Bodil og Johannes Jensen drev gården som alsidig landbrug; og de var kendt for at have et mangfoldigt dyrehold, blandt andet fjordbakker og et til tider stort fjerkræhold. Alle dyrene havde gode forhold og kvitterede med optimal tilvækst.
Køerne blev sat ud i 1993 og jorden blev herefter lejet ud.
Omkring århundredeskiftet var der ild i stuehuset og en ældre dame, som kom hjem fra Amerika for at bese sit barndomshjem, måtte kravle ud af et lille vindue i østenden af stuehuset.
Gården gik ikke fri for skader under den store storm i 1999 – her blæsete tagflager og tagplader af i et stort omfang.
Der blev bygget nyt stuehus i 2006 da det gamle var udtjent. Der blev bygget ny lade i 1947 da det allerede i nogle år havde knebet med plads. Man var nødt til at sætte kornheiss (kornnege i stakke). Der blev bygget ny kostald i 1952.

Udfærdiget af: Svend Aage Hansen