Grindstedvej 64, Vandel, Lille Vestervang


Stuehuset md tilbygning set fra nordøst


Stuehuset med tilbygning og en del af stalden set ra nord.


Th. stalden og laden set fra sydøst


Bagsiden af laden og stuehuset set fra sydvest


Bagsiden af laden set fra vest


Laden og stalden set fra nordvest


Stalden set fra nordøst


Vognporten set fra øst.


Edvart og Mary Hansen ved deres sølvbryllup


Gården Grindstedvej 64 malet af Erik Fogh Nielsen

Intro

Matr.nr. 3f Vandel, udstykket fra Vestervang Gårdens størrelse er ca 20 ha. Nyere foto: N.M.Schaiffel-Nielsen

1915: Hans Chr. Nielsen
1929: Hans Chr. Nielsens enke Ane Nielsen
1946: Edvart Hansen
1977: Mary Hansen
1998: Freddy F. Madsen

Till gårdens areal på ca. 20 ha hører der en mindre moselod beliggende ved Hedevej, endvidere hører der en del skov med til gården. Det meste af denne skov væltede i stormen 1999, men er genplantet.

Midt på agermarken er anlagt en mindre sø.

Gården drives idag som fritidslandbrug da den nuværende ejer ernærer sig ved andet arbejde.

Udarbejdet af Svend Aage Hansen
Billeder taget i 2010 af N.N. Schaiffel-Nielsen