Grindstedvej 62, Vandel


Tonny og Peter Jacobsen
Intro

Matr.nr. 3o, 6o og 7m Vandel – udstykket fra Vestervang. Nyere foto: N.M.Schaiffel-Nielsen

1923: Ludvig Kjeldsen
1925: Peder Jacobsen
1976: Tonny Jacobsen
1984: Holger Jacobsen
1991: Karsten Andersen
2007: Thomas Duus
Oprindelig hørte der 27,5 ha til gården, men Karsten Andersen solgte de nordlige 22 ha fra til ’Vestervang’ (Grindstedvej 56). De resterende 5,5 ha blev tilplantet med pyntegrønt og juletræer. Siden1984 har dette været et bierhverv og Karsten Andersen arbejdede på den nærliggende Billund Lufthavn.
Thomas Duus er selvstændig erhvervsdrivende med køb og salg af industrimaskiner.
Siden 2007 er der foregået en gennemgående renovering af ejendommen så den i dag fremstår som en helt ny ejendom, men i den oprindelige stil

Fortalt til Svend Aage Hansen