Grindstedvej 59, VandelPeter Laursen

Intro

Matr.nr. 6k Vandel Ejendommen udstykkes som aftægtsejendom fra Vandelgård. Nyere foto: N.M.Schaiffel-Nielsen

1896: Peder Laursen
1914: Margrethe Laursen
1954: Peter Laursen
1985: Morten Bonde

I lighed med tidligere ejere har Morten Bonde ikke levet af ejendommen. Kort efter overtagelsen plantede han ca. halvdelen til med rødgran. Resten blev benyttet til hobbydyrehold dog fra 2006 delvist udlejet.
Det kan bemærkes, at der aldrig har forekommet grusgravning på ejendommen modsat som på nabogården ’Vandelgård’.
Morten Bonde har nedrevet det oprindelige stuehus og bygget et nyt stuehus i wild-west stil i 1994. Morten Bonde ernærer sig som uddannet elektriker og socialpædagog.

Fortalt til Svend Aage Hansen