Grindstedvej 51, Vandel 'Højgård'


Højgård, Grindstedvej 51, Vandel før den sidste brand


Højgaard ca. 1926. Lilly Pedersen, Hans Andersen 'kaffehans' og Niels Emil PedersenIntro

Matr.nr.: 1a Vandel I 1843 bestod gården af matr.nr. 1a, 1e, 1f og 1k I 1864 blev 1e og 1f aolgr frA og i 1898 solgtes 1k. Til gården hører eller hørte et mosekær nr. 11g. Nyere foto: N.M.Schaiffel-Nielsen

Gården er brændt 2 gange, sidst i 1954 - stuehuset blev reddet begge gange.
1905-06 havde Chr. Steffensen Thomsen bageri på gården.
Ejere:
? - 1843: Niels Chr. Pedersen Møller
1843-70: Niels Peder Christensen
1870-74: Peder Christensen
1874-78: Knud Morten Pedersen
1878-79: Niels Pedersen
1879-87: Knud Morten Pedersen
1887-91: Carl Nielsen Keilstrup
1891-99: Peder Lauridsen
1899-04: Niels Christensen
1904-05: Christen Steffensen Thomsen
1905-12: Augusta Elenora Pedersen, gift med med S.F.Pedersen
1912-15: P.A.Pedersen
1915-16: Niels Kristian Nielsen
1916-16: P.Enevoldsen Pausgård
1916-18: Niels Ole Davidsen
1918-19: Chr. Nissen Nielsen
1919-24: Harald Christian Pedersen
1924-54: Anton Marinus Pedersen
1954-84: Niels Emil Pedersen
1984-86: Michael Jacobsen
1986-95: Svend Jensen
1995- : Bjarni Jonsson
2015: Anders Stensgaard Sørensen (ejer også Grindstedvej 55
Matr.nr. 10a Vandel - Niels Emil Pedersen's gård 'Højgård' matr.nr. 1a Vandel lå oprindelig i Vandel by (Dalgasvej 1) og gårdens oprindelige stuehus ligger i dag endnu i Vandel som parcelhus. Ved udskiftningen flyttedes gården ud på marken og stuehuset solgtes til almindelig beboelse. En tid var der høkerforretning i huset.
Fra den 2. Januar 1945 havde Højgaard 4 tyske soldater indkvarteret. Deres opgave var, at installere et lyskasteanlæg (et tilsvarende indstallerede de på den nærliggende Vandelgaard). Det fortælles, at én af soldaterne kunne lidt dansk og gerne ville ind i stuehuset og høre engelsk radio – hvilket var forbudt ?
Soldaterne drog først hjem hen på sommeren 1945 idet de efter krigen af englænderne blev sat til at fjerne lædersæderne i de mange tyske flyvere der stod på Vandel Flyveplads – herefter lagde man en sprængladning under motorerne så flyene knækkede forover på næsen.
Gården hed i folkemunde ’Keilgaard’ efter Carl Nielsen Keilstrup (1887-1891). Peter Enevoldsen Pausgaard 1916 ændrede gårdnavnet til Højgaard da han ikke ville risikere at blive kaldt Keilpeter.
Bindingsværket til det oprindelige stuehus kom fra Bredstengårde.
I 2000 valgte den nuværende ejer, Bjarni Jonsson, at fjerne det opridelige stuehus og bygge et helt nyt.
Oversigt over udstykninger fra 'Højgård' og ejendommenes ejere m.m. findes på Egnsmuseet i Vandel.
01.01.2010 / Svend Aage Hansen og Kristian Iversen