Grinderslev Kloster


Den nuværende hovedbygning er opført 1886-87, da Grinderslevkloster blev overtaget af R.J. Kirketerp. Herregården er i 2017 fortsat i familien Kirketerps eje.

Intro

Grinderslev kirke i baggrunden og herregårdens navn i sig selv, vidner om at herregården gennem middelalderen var et munkekloster. Grinderslev Kloster, på den østlige del af det frugtbare Salling, var fra 1532 kongeligt len indtil den i 1581 overgik til adeligt eje som herregård.

''Historien om Grinderslev Kloster'' I midten af 1100-tallet blev et kloster oprettet i Grinderslev sogn i forbindelse med den allerede eksisterende sognekirke. Klosteret var beboet af munke af augustinerordenen frem til sidste halvdel af 1400-tallet. Fra 1532 blev Grinderslev Kloster overdraget til kronen og fungerede som kongeligt len indtil 1581, hvor Frederik 2. (1534-1588) byttede herregården med Christopher Lykke. I 1690 overgik Grinderslev Kloster til de tre søstre Kirsten, Dorthea og Anna Lykke, som alle var gammeljomfruer. Herregårdens økonomi var stram og i 1696 modtog de tre søstre støtte fra kronen, som overlod dem en mængde jord på Salling. Omkring 1720 overtog jomfru Birgitte Marie Arenfeldt herregården, der således fortsatte med at fungere som jomfrusæde frem til 1750. Den nye ejer var købmanden Mathias Brunow, som i kraft af de stigende jordpriser, 11 år senere kunne sælge Grinderslev Kloster med en fortjeneste på 100%. Grinderslev Kloster blev i 1851 erhvervet af R.J. Kirketerp og herregården har været i denne families eje siden da. ''Markante ejere'' Ca. 1175-1500: Augustinerkloster 1532-1581: Kronen 1581-1609: Christopher Lykke 1690-1722: Kirsten, Dorthea og Anna Lykke 1851-1866: R.J. Kirketerp 1876-1913: Henrik Thorsen Møller Læs mere om Grinderslev Kloster på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/grinderslevkloster danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Grinderslev Klosters hovedbygning er opført i røde mursten 1886-1887 af Henrik Thorsen Møller. Den består af en lang hovedfløj i en etage med centreret gavlkvist og to mindre sidefløje. Stilen kan kategoriseres som historicistisk med et element af nyrenæssance grundet de kurvehanksbuede vinduer. Den nuværende hovedbygning er opført på gamle fundamenter fra en tidligere hovedbygning som formentligt går tilbage til 1700-tallet. Der er intet tilbage af de middelalderlige klosterbygninger, som meget usædvanligt var opført i bindingsværk og stråtækt frem for grundmur og tegl. '' '' ''Omgivelser'' Området omkring Grinderslev Kloster er præget af Sallings frugtbare jord med opdyrkede marker så langt øjet rækker. Få meter nord for hovedbygningen ligger Grinderslev Kirke og nord for denne breder kirkens gravplads sig. ''Bygninger og gods'' Midten af 1100-tallet: Klosteret oprettet 1532-1581: Kongeligt len 1886-1887: Nuværende hovedbygning opført

''Fakta'' Adresse: Klostervej 33, Breum, 7870 Roslev Kommune: Skive Tidligere: Viborg Amt, Salling Nørre Herred, Grinderslev Sogn Ejer i 2017: Harald Kirketerp-Møller Funktion 2017: Planteavl og skovdrift Størrelse 2017: Ager 140 ha, eng 8 ha, skov 8 ha Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Ikke fredet

''English'' Grinderslev Church just behind the manor, and the name Grinderslev Kloster (literal translation: Grinderslev Monastary) bears witness to the manors medieval origin as a monastery of the Order of Saint Augustine. Already before the Reformation in Denmark it passed to the crown and became a small royal fief for some 50 years until 1581 when it was traded to the nobleman Christopher Lykke and henceforth was a private manor. Grinderslev Kloster has been with the same family since 1851. The manor house was built in 1886-87, whereas the home farm has been demolished in recent years.

''Publiceret''