Grimstrup skole (Lilleskolen)


Grimstrup skole på Raunsøvej 25


Grimstrup skole på Raunsøvej 25

Intro

I 1889 vedtog sognerådet at bygge en ny lærerbolig og skole på Raunsøvej i Grimstrup, da der trods en større reparation af den gamle skole var "langvarige og stadige klager over røgnedslag"

Skolen blev bygget, og I 1901 blev Niels S. Skovbjerg, Bindeballe ansat. Han var en dygtig lærer - og landmand, der dygtigt drev sit landbrug på det gode skolelod og havde gode indtægter deraf. I 1909 fik han efter en del modstand fra sognerådet opført en ny stald- og ladebygning ved lærerboligen I 1918 stod den ny skole ved den nuværende hovedvej klar, og den gamle skole stod tom. Den solgtes senere til dyrlæge Nielsen, som brugte den som bolig for dyrlægeassistenten.

''Anvendte kilder:'' J. Bastholm: "Degne i Grimstrup - Årre. Sogneforstanderskab, skolevæsen og lærere" Harald Nielsen: "Fra det kommunale skolevæsen i Ribe amt 1870-1970"