Grimstrup skole


Grimstrup skole


Intro

Ifølge "skoele fundatzen" fra 1747 er Grimstrup sogn på grund af de store afstande delt op i 4 skoledistrikter, hvor Grimstrup by som den ene skal have hovedskolen.

Den - måske - første skolestue i Grimstrup blev bygget i 1741-42 af enke fru Marie Ehrenfeld, ejer af Endrupholm og flere andre godser. Trods hendes rigdom måtte befolkningen i sognet selv betale for skolestuen

Indtil 1917 blev der holdt skole på Raunsøvej, men da der på det tidspunkt var et stort flertal for vinterlærerinder ved skolerne i kommunen - så den jyske ordning blev indført overalt, blev der behov for mere plads i Grimstrup. Man valgte derfor at sælge skolen og loddet på Raunsøvej og bygge en ny skole med lærerbolig og to klasseværelser nord for den nuværende hovedvej 1 på jord købt af præstegården. Skolen stod færdig i 1918 i 1928 indlagdes el I 1940-erne og 1950-erne foretoges flere moderniseringer og udbygninger af skolen. bl.a. byggedes sløjdsal og indlagt vand til toiletter og centralvarme I 1962 slog man Roust og Grimstrup skoler sammen til en årgangsdelt skole, hvor de 3 yngste årgange gik i Grimstrup, og de 4 ældste årgange gik i Roust. Hjortkær skole nedlægges samme år, og eleverne flyttes tilRoust-Grimstrup skole i 1967 nedlægges også Rousthøje skole, og eleverne flyttes til Roust-Grimstrup skole I 1972 nedlægges Roust-Grimstrup skole, da eleverne flyttes til den nybyggede Egekratskolen i Grimstrup I 1988 begyndte man at rive bygningerne ned

''Skoleledere:'' 1859: L.J. Jørgensen. Dim fra Borris 1818. Han var også leder af biskolerne i Roust og Hjortkær 1865-94: Jørgen Christian Jørgensen, født 1836 i Grimstrup. Dim. fra København i 1861. Søn af den tidl. lærer.1894-1901: Hans Ludvig Carl Larsen, født d. 22-12-1865. Dim. fra Skårup 1889. Kom fra Kristrup ved Randers 1901-15: Niels Sylvestersen Skovbjerg, født d. 11-02-1864 i Sønder Omme, Vejle amt. Dim. fra Gedved 1888. Kom fra Bindeballe i Vejle amt. En dygtig lærer og landmand 1915-22: Carl Madsen, født d. 09-10-1889 i Råbjerg. Dim. fra Jonstrup 1914. Fremragende lærer. Tog til Kerteminde. Medlem af DLFs hovedstyrelse 1922-51: Harald Poulsen, født d. 23-10-1884 i Øse sogn, Ribe amt. Dim. fra Haslev 1914. Kom fra Nyby skole i Læberg Sogn, Ribe amt. Pensioneret 1951-54: Kristen Balling, født d. 02-05-1916 i Dølby, Viborg amt. Dim. fra Jelling 1947. Kom til Harte skole i Vejle amt 1954- : Niels Andersen, født d. 31-12-1914 i Linde, Randers amt. Dim. fra Tønder 1945. Han kom fra Neeiberend i Sydslesvig. I 1962 bliver han 1. lærer for Roust og Grimstrup skoler, der lægges sammen ''Lærere:'' 1955-70: Nina Jensen f. Petersen, født d. 10-08-1902 i Roust. Udd. på Hoven vinterlærerindeseminarium 1923. Småbørnslærer. Fra 1952-55 vinterlærerinde. Pensioneret 1957- : Elisabeth Andersen f. Gejl, født 1906 i Ølgod sogn. Udd. på Hoven vinterlærerindeseminarium 1924. Konstitueret småbørnslærerinde.

''Nogle vinterlærere:'' 1902-04: Kristine Kristensen. Fra Grimstrup 1904-06: Karen Pedersen, Fra Fjellerad, Himmerland 1906-07: Kirstine Bloch. Fra Sdr. Omme, Vejle amt 1907-09: Karen Pedersen. Fra Holmsland, Ringkøbing amt 1909-11: Mette Kirstine Madsen, Født 07.05.1885. Fra Mejls ved Varde 1911-12: Kristine Marie Amorsen. Fra Bork, Ringkøbing amt 1917: Karen Jørgensen. Fra Hornborg, Vejle amt 1918-20: Anne Sørensen Stensmark 1920-21: Karen Lauridsen. Fra Jerne ved Esbjerg 1921-22: Asta Dahlberg. uddannet på Hoven vinterlærerindeseminarium, Lærerdatter fra Sig skole ved Varde 1922-23: Astrid Thomsen. Fra Lindknud i Ribe amt 1923-24: Kristine Tyra Nielsen. Fra Kvie ved Ansager 1924-25: Marie Holm, født d. 21-08-1902. Dim. Haderslev 1924. Kom til Vesterhede, Hejnsvig sogn 1925-26: Helga Østerby. Fra Ulfborg i Ringkøbing amt 1926-27: frk. Thomsen. Fra Donslund, Ribe amt 1927-28: Ingrid Ulrits. Fra Skanderborg 1928-31: Jenny Jensen. Fra Esbjerg

''Flere vinterlærere:'' 1931-32: Jenny Christensen, født d.19-12-1904 i Grimstrup. Udd. ved vinterlærerindeseminariet i Hoven 1922 1932-33: Ingeborg Louise Schøtt. Fra Silkeborg 1933-34: Agnes Kristensen Vestergård, født d. 02-04-1906 i Hemmet i Ringkøbing amt. 1934-35: Lone Mikkelsen, født d. 21-06-1907 1938-39: Annelise Marchen Bjerlev, født d. 17-04-1916 på Frederiksberg 1939-40: Kirsten Agnete Nielsen, født d. 01-10-1903 1940-41: Frederikke Juliane Petersen, født d. 21-02-1914. 1941-42: Magna Vogelius 1942-44: Karen Mosegård Mikkelsen, født d. 03-01-1914 i Lunderskov 1943-44: Knud E. Veileborg 1944-46: Jenny Kristensen 1946-47: Anna Bennedsen 1947-49: Anna Madsen. Fra Gørding, Ribe amt 1949-52: Jytte Christiane Jensen. Fra Øse, ribe amt 1956-58: Poul Marinus Nielsen. Seminarieelev fra aftenseminariet i Esbjerg

''Følgende kilder er anvendt:'' J. Bastholm: "Degne i Grimstrup - Årre. Sogneforstanderskab, skolevæsen og lærere" Harald Nielsen: "Fra det kommunal skolevæsen i Ribe amt 1870-1970"